Modul conjunctiv în limba germană

În limba germană modul conjunctiv are două forme:

I. Modul conjunctiv I în limba germană

1. Konjunktiv I Präsens în limba germană

Konjunktiv I Präsens (conjunctivul prezent) se formează din rădăcina verbului la care se adaugă terminațiile specifice conjunctivului toate conțînînd vocală „e”. Nici un verb nu schimbă vocală din rădăcina. Un singur verb, sein nu primește nici o terminație la pers I și III-a sg. conj. prezent.

de ex:

Conjunctiv prezent sein
ich sei
du seist
er, sie, es sei
wir sein
iihr seiet
sie, Sie sein
Conjunctiv prezent machen : verb regulat (slab)
ich mache
du machest
er, sie, es mache
wir machen
ihr machet
sie, Sie machen

2. Konjunktiv I Perfekt în limba germană

Konjunktiv I Perfekt, este un timp compus. Se formează din prezentul conjunctiv al verbelor haben sau sein la care se adaugă participiul perfect al verbului de conjugat.

de ex: ich sei gewesen – ich habe gelernt, ich habe gelesen.

3. Observație (modul conjunctiv I în limba germană)

a. La verbele modale, precum și la verbele care exprimă o percepție senzorială participiul II se înocuiește prin infinitiv.

de ex: Sie sagte, daß sie ihre Freundin habe sehen können. Er sagte, daß er seine Frau habe kommen sehen.

b. Conjunctivul perfect se traduce de obicei prin indicativul perfect compus.

de ex: Sie sagte, daß sie krank gewesen șei (Ea a spus că afost bolnavă)

c. Konjunktiv I Futur este un timp compus. Se formează din prezentul conjunctiv al verbului werden la care se adaugă infinitivul verbului conjugat.

de ex: Er Sagt daß er lernen werde

Se folosește numai în propoziții secundare și se traduce de obicei prin indicativul viitor.

de ex: Sie sagte daß sie morgen zu mir kommen werde (A spus că mîine va veni la mine)

4. Folosirea conjunctivului I în vorbirea directă

a. Conjunctiv I prezent

Conjunctivul I prezent poate fi folosit atît în vorbirea directă cît și în cea indirectă. Folosit în vorbirea directă el poate exprimă :

o poruncă

de ex : Deine Schwester komme sofort in die Schule ! (Sora ta să vină imediat la școală)

o recomandare

de ex: Man lese zu Hause (Să se citească acasă)

o urare

Es lebe die Bundesrepublik Deutschland (Trăiască Republica Federala da la Germania)

Folosit în vorbirea indirectă el poate exprima o atitudine neutră, imparțială față de comunicare, desemnind o acțiune prezentă.

de ex: Maria sagt, daß sie krank sei (Maria spune că este bolnavă)

2. Conjunctiv I perfect

Conjunctivul I perfect se folosește doar în propoziții secundare. El exprimă o acțiune trecută.

de ex: Maria sagt, daß sie krank gewesen sei (Maria spune că a fost bolnavă)

3. Conjunctiv I viitor

Conjunctivul I viitor se folosește doar în propoziții secundare și exprimă o acțiune viitoare.

de ex: Maria sagt, daß sie in die Bibliothek gehen werde (Maria spune că se va duce la biblioteca)

II. Modul conjunctiv II în limba germană