Német igeragozó program

Német igék és ragozásuk

A német nyelv többféle igemódot különböztet meg: Indikativ, Konjunktiv, Imperativ, Partizip és Infinitiv. A német mondatok megértésében nagy szerepet játszanak a ragozott igék, amelyekkel cselekvéseket vagy állapotot fejezhetünk ki. Ezek az igék és hibátlan ragozásuk kulcsfontosságúak a német mondatok értelmezéséhez.

A német nyelvben az igék ragozott alakjai az idő és a beszélő személy függvényében változnak. Ezért szükséges néha az igeragozó program használata: olykor kétség merülhet fel egy-egy ragozott alak végződése kapcsán. Fontos tudni, hogy egyes igé rendhagyóak, ami némiképp megnehezíti a ragozás folyamatát.

Német igeragozó programunkkal több, mint 12 000 ige ragozását tudja ellenőrizni. Egyes igék gyakoribbak a többinél, mint például a haben, machen, sein, geben vagy sagen. Közel minden német ige ragozott alakjai megtalálhatók itt. A ragozási táblázatok megtekintéséhez a kívánt igére a fenti mezőben lehet rákeresni.

Tanuljon németül!

Gyakoroljon és sajátítsa el a német rendhagyó igéket!

Gyakoroljon feladatainkkal