Gratis tysk verbkonjugator

Konjugering av tyska verb

På tyska finns det flera grammatiska former för att böja verb: indikativ, konjunktiv, imperativ, particip och infinitiv. Meningar på tyska är begripliga tack vare förekomsten av konjugerade verb som gör att du kan uttrycka en handling eller ett tillstånd. Dessa verb är viktiga för att förstå en mening på tyska och de måste vara perfekt böjda för att meningen ska bli väl förståelig.

Stavningen av tyska verb och deras konjugering varierar beroende på tidsperiod och den person som talar, så ibland behövs en verbkonjugerings system om det råder tvivel om en ändelse. Du bör vara medveten om att vissa verb är oregelbundna, vilket komplicerar konjugeringen.

Tack vare vår tyska verbkonjugator kan du hitta konjugeringen av mer än 12 000 verb i alla tempus. Vissa verb är vanligare än andra, till exempel haben, machen, sein, geben eller sagen. Du kan enkelt söka i fältet ovan för att få fram konjugeringstabellerna.

Lär dig tyska

Övningar för att lära tyska oregelbundna verb

Träna med våra övningar