Časovač německých sloves

Časování německých sloves

V němčině existuje několik gramatických slovesných způsobů: Indikativ, Konjunktiv, Imperativ, Partizip a Infinitiv. Věty v němčině jsou srozumitelné díky časování sloves, která umožňují přesně vyjádřit děj nebo stav. Tato slovesa jsou pro porozumění větě v němčině nezbytná. Pro přesné vyjádření musí být ve větě přesně vyčasována.

Pravopis sloves v němčině a jejich časování se liší v závislosti na čase a osobě mluvčího. Pokud si nebudete jistí, jakou koncovku máte u slovesa použít, budete si ji moci zkontrolovat v našem časovači sloves. Nesmíte zapomínat, že některá slovesa jsou nepravidelná, což situaci komplikouje.

Díky našemu časovači německých sloves si můžete zkontrolovat vyčasování více než 12 000 sloves ve všech časech. Některá slovesa se používají častěji než jiná, jako například haben, machen, sein, geben nebo sagen. Můžete díky tomu zjistit pravopis u téměř všech německých sloves. Za tímto účelem můžete vyhledávat ve výše uvedeném poli a zobrazit tabulky na časování.

Učte se německy

Cvičení na nepravidelná slovesa v němčině

Procvičujte s našimi cvičeními