Cvičenia s nepravidelnými slovesami v nemčine

Trénujte s týmto cvičením

Cvičenie začnete tým, že kliknite na Vygenerovať 10 náhodných slovies. Keď cvičenie dokončíte, môžete kliknúť na „Zobraziť odpovede“ a stránka vám ich automaticky opraví.

Keď cvičenie dokončíte, môžete kliknúť na „Zobraziť odpovede“ a stránka vám ich automaticky opraví.

Neurčitok Prítomný čas Préteritum Perfektum Slovenský význam
(( verb.verbal_base ))
(( verb.present.join(" / ") ))
(( verb.preterit.join(" / ") ))
(( verb.past_participle.join(" / ") ))
(( verb.translation.join(" / ") ))
Neurčitok Prítomný čas Préteritum Perfektum Slovenský význam
(( verb.verbal_base ))
(( replies[i]['verbal_base'].toLowerCase() ))
(( replies[i]['verbal_base'] )) (( verb.verbal_base ))
(( verb.present.join(" / ") ))
(( replies[i]['present'].toLowerCase() ))
(( replies[i]['present'].toLowerCase() )) (( verb.present[0] ))
(( verb.preterit.join(" / ") ))
(( replies[i]['preterit'].toLowerCase() ))
(( replies[i]['preterit'].toLowerCase() )) (( verb.preterit[0] ))
(( verb.past_participle.join(" / ") ))
(( replies[i]['past_participle'].toLowerCase() ))
(( replies[i]['past_participle'].toLowerCase() )) (( verb.past_participle[0] ))
(( verb.translation.join(" / ") ))
(( replies[i]['translation'].toLowerCase() ))
(( replies[i]['translation'].toLowerCase() )) (( verb.translation[0] ))

Prečo je pri učení nepravidelných nemeckých slovies dôležitá prax?

Nepravidelné slovesá – alebo silné slovesá – sú v nemčine kľúčové. Je možné nájsť zoznam nepravidelných slovies v nemčine.

Mnoho slovies je v nemčine nepravidelných a nepravidelné sú aj pomocné slovesá. Keď sa naučíte silné slovesá, pomôže vám to rozšíriť si slovnú zásobu v nemčine.

Najlepší spôsob, ako sa naučiť silné slovesá, je pravidelný tréning. Toto cvičenie sme vytvorili, aby sme vám uľahčili učenie silných slovies v nemčine. Odporúčame vám toto cvičenie robiť pravidelne, aby ste si silné slovesá pamätali po zvyšok svojho života!